KORISNIK PROJEKTA: Grad Požega

PARTNERIHrvatski zavod za zapošljavanje  Područni ured Požega

                     Centar za socijalnu skrb Požega

                     Dom za starije i nemoćne osobe Požega

UGOVORNA TIJELA: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

                                   Hrvatski zavod za zapošljavanje

Ured za financiranje i ugovaranje projekta Europske unije

TRAJANJE PROJEKTA: 28 mjeseci (01.12.2017. – 01.04.2020.)

VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.476.839,44 kuna

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020.  Projekt je prijavljen u okviru Otvorenog trajnog poziva na dostavu projektnih prijedloga “Zaželi – program zapošljavanja žena”.

CILJ PROJEKTA: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika

CILJNA SKUPINA: 40 nezaposlenih žena prijavljenih u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji ( s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječenje ovisnica o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem)