Projekt PUK40 (akronim od „Pomoć U Kući“, dok 40 simbolizira broj osoba pripadnica ciljne skupine) ima za cilj omogućiti pristup tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina, što će rezultirati smanjenjem nezaposlenosti te povećanjem kvalitete života krajnjih korisnika – starih, nemoćnih i osoba u nepovoljnom položaju. Lokacija projekta obuhvaća područje JLS Grada Požege (Požeško-slavonska županija). Upravo visoka stopa nezaposlenosti i nizak udio aktivnog stanovništva u radno sposobnom stanovništvu predstavlja jedan od najvećih problema u Hrvatskoj.

Prema podacima HZZ-a za lipanj 2017. godine, u Požeško-slavonskoj županiji je registrirano 3.173 nezaposlenih osoba, od čega najveći udio čine žene (59,15% ili 1.877), te se 34% (639) odnosi na područje grada Požege. U Požeško-slavonskoj županiji je u istom razdoblju evidentirano 449 nezaposlenih žena starijih od 50 godina, od čega 35% čine žene sa područja grada Požege. Također je evidentirano 69 nezaposlenih žena s invaliditetom (PSŽ), od čega 21,7%. Prema razini obrazovanja nezaposlenih žena u evidenciji HZZ-a, u PSŽ je bilo 125 žena bez škole ili s nezavršenom osnovnom školom, od čega 18 u gradu Požegi, 380 žena sa završenom osnovnom školom, od čega 25% čine žene u gradu Požegi. Nadalje, u PSŽ je zabilježeno 1.085 žena sa srednjoškolskim obrazovanjem, od čega 35,9% čine žene u gradu Požegi (390).
Temeljem navedenih podataka može se zaključiti da veći udio nezaposlenih čine upravo žene koje su u nepovoljnom položaju.

Ovim projektom će se formirati ciljna skupina od 40 žena sljedećih obilježja: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem – dalje u tekstu: žene pripadnice ranjivih skupina. Upravo ova skupina je teže zapošljiva te joj prijeti veća opasnost od dugotrajne nezaposlenosti što posljedično ima pogubne socijalne i psihološke učinke.
Formiranoj ciljnoj skupini od 40 žena pripadnica ranjivih skupina će tijekom provedbe biti omogućeno dodatno obrazovanje kroz program osposobljavanja za gerontodomaćice i pomoćnog kuhara.

Projektom će se omogućiti ciljnoj skupini zapošljavanje u lokalnoj zajednici tijekom 24 mjeseca. U navedenom periodu, žene će pružati pomoć starim i nemoćnim, osobama u nepovoljnom položaju ili osobama s invaliditetom. Svaka zaposlena žena će obavljati poslove pomaganja u kućanstvu, pružati podršku, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima, za najmanje četiri korisnika. Sve navedeno će rezultirati osnaživanjem i unapređenjem radnog potencijala ciljne skupine što će posljedično smanjiti nezaposlenost i rizik od siromaštva, a ujedno i potaknuti socijalnu uključenost i poboljšati kvalitetu života krajnjih korisnika.