Aktivnosti

Grad Požega o projektu

POMOĆ U KUĆI Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi ( Narodne novine, br. 157/13, 152/14) Dom pruža socijalne usluge pomoći u kući koje obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: – pomoć u organiziranju prehrane …