1. Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici
1. Javni poziv
2. Poziv na testiranje

2. Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

www.javnanabava.hr

3. Informiranje i senzibiliziranje javnosti
Brošura puk40

4. ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJA PRAVA NA SOCIJALNU USLUGU POMOĆI U KUĆI U SKLOPU PROJEKTA „PUK40“
Preuzmi obrazac

5. Vijesti-Pomoć u kući – Poziv na iskaz interesa starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
Vijesti

6. 034 Portal članak
Pročitaj članak